۲) رتق و فتق

دیدگاه‌های فراوانی درباره آغاز آفرینش و مراحلی که جهان تاکنون پشت سر گذاشته، وجود دارد که یکی از آن‌ها فرضیه انفجار بزرگ (Big bang) است

...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)