همسران پیامبر (قسمت ۴)
ادامه قسمت ۳ در سوره ی مبارکه تحریم ، آیه ۳ نیز درباره ی بعضی از همسران پیامبر (ص) آمده است : وقتی که پیامبر با بعضی از زنان خود رازی گفت و آن زن چون خیانت کرده و دیگری را بر راز پیامبر آگاه ساخت خدا به رسولش خبر داد و او بر آن […] ...

همسران پیامبر “قسمت سوم “
ادامه قسمت ۲ بررسی چند نکته در ایات : ۱- در بین زنان پیامبر (ص) افراد گوناگونی بوده اند . عده ای دنیا طلب و عده ای طالب خدا و رسول و سرای آخرت . ۲- ایشان معصوم از گناه بلکه فحشاء و گناهان زشت نبوده اند زیرا در آیه کریمه سی احزاب فرموده است […] ...

همسران پیامبر ۲
ادامه مطلب شماره ۱ طبق نقل های صحیح تاریخ مهمترین چیزی که ابابکر و عمر در غائله سقیفه برای کسب خلافت برای خویش به آن استناد کردند همین خویشاوندی با رسول خدا (ص) بود و این قرابت سببی را علتی برای سزاوارتر بودن خویش برای تولیت امر مسلمبن و جانشینی رسول خدا (ص) معرفی کرده […] ...

همسران پیامبر (قسمت اول )
اهل سنت می گویند: اگر بین اهل بیت پیامبر (ص) و اصحاب اختلافی بوده چرا بین ایشان این همه ازدواج صورت گرفته است ؟ ازدواج رسول خدا (ص) با دختران خلیفه ی اول و دوم و تزویج نمودن رسول خدا (ص) دخترانش را یکی پس از دیگری به عثمان و ازدواج هایی از این قبیل […] ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)