دو مثقال خنده (۲)
در تصمیمی بسیار سنگین که برای بنده در حکم شکافتن هسته اورانیوم را داشت و در جهت برطرف کردن نیاز بخش کثیری از جامعه به طنز ، تمام هوش و استعداد فراوان و خدادادی خویش را به کار بستم تا دردی از شما دوا کنم. ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)