مقام معلم
اى تو مرا نادره آموزگار/ افسر زرین به سر روزگار/ روشنى جان من ازجان توست/ خنده من از لب خندان توست/ ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)