معرفی کتاب دیدار با همرزم ستار خان

خواندن کتاب های خوب می تواند در حکم مکالمه با انسان های شرافتمند باشد و برخی کتاب ها نیز حاصل تجربه ای ارزشمند است که نویسنده آنها را رایگان بر ما افزاید، و چه بسا آنها را با هزینه های سنگین و چه بسا خون، کسب کرده است.

...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)