ویژه نامه نجوم در قرآن

یکی دیگر از ابعاد اعجاز قرآن، نکات علمی آن است؛ موضوع‌ها و مسائل علمی که تا آن زمان ناشناخته بود و حتی در برخی موارد تا قرن‌ها بعد هم ناشناخته ماند. رهاورد اعجاز علمی، علاوه بر اثبات صدق نبوت پیامبر اعظم اسلام و اثبات تعارض نداشتن علم و دین و خودباوری مسلمانان است و موجب کنجکاوی و تفکر انسان‌ها در طبیعت می‌گردد. در این مقاله معیارهای اعجاز علمی بیان و آیاتی که درباره آن ادعای اعجاز نجومی ...


نتیجه

با بررسی‌هایی که در موارد ادعایی اعجاز نجومی انجام شد، می‌توان به این نتیجه رسید که اعجاز علمی قرآن در سه مورد وجود دارد

...

مفهوم شناسی اعجاز

برای تأیید اعجاز علمی قرآن باید پنج عنصر مهم را در نظر گرفت و با وجود همه عناصر ذکر شده، از آن آیه به عنوان معجزه یاد کرد. این عناصر عبارتند از :

...

پیشینه

اعجاز علمی قرآن در پی گسترش تفسیر علمی مطرح شد و اعجاز نجومی از زیر شاخه‌های آن است و مفسران در کتاب‌های تفسیری یا تک‌نگاری‌ها به آن توجه و مواردی را به عنوان إعجاز نجومی قرآن مطرح کرده‌اند.

...

مقدمه

قرآن‌کریم از جهات متعددی اعجاز گونه است و فصاحت و بلاغت، قوانین متعالی،برهان‌های محکم، نبود اختلاف و برخورداری از نظم، موسیقی و آهنگ آن دارای اعجاز است.

...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)