بسیجی به احترام تو ، تمام قد می ایستم …
تو را می ستایم که بر سر عهد و پیمانت با ولی خویش راست قامتانه ایستادی و لبیک گفتی به هل من ناصر پیر جماران و لحظه ای قد خمود نکردی و سرمشق شدی برای کوفیان و همه کوفی صفتان تا یاد بگیرند که چگونه باید مشق عشق کرد در دفتر ولایت . ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)