زیست شناسی و میوه ها
آیا می دانید چطور میوه های گلخانه ای آنقدر بزرگ، رسیده،شاداب و خوشمزه است؟ در صورتی که یک فرد عادی نمی تواند میوه هایی بااین کیفیت تولید کند؛ میوه های بسیارکوچکی، نارس ویا کاملا رسیده وله شده تولید می شود. در گلخانه ها از هرمون های گیاهی که به دو نوع محرک های رشد و […] ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)