۱۳) سختی تنفس در طبقات بالای جو

خداوند متعال در سوره انعام، حالت کسی را که ایمان نمی‌آورد و سینه‌اش تنگ می‌شود، به کسی تشبیه می‌کند، که در آسمان‌ها بالا می‌رود

...

فصل ۱ : شرح مختصر سوره های ۱ تا ۶ قرآن
فصل 1 : سوره های 1 تا 6 / الفاتحه الکتاب ، بقره ، آل عمران ، نساء ، مائده ، أنعام ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)