سخنی از مام پر درد وطن ۲

فرزندم ازاین‌ روی عقیده دارم اگر تمام افراد یک ملت محو و نابود شوند بهتر از آن است که زنده بمانند و آن زندگی بدتر از مرگ را زیردست دشمن ادامه دهند

...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)