ویژه نامه شرح مختصری از سوره های قرآن کریم

ممکن است سوالات زیادی در ذهن شما از جهات مختلف و موضوعات گوناگون قرآن وجود داشته باشد . سوالاتی پیرامون نام سوره ، موضوعات ذکر شده در سوره ، مکان نزول سوره و ... . در ادامه جهت پاسخگویی به سوالات شما و آشنایی بیشتر با مصحف شریف شرح مختصری از سوره های قرآن را آورده ایم و راهنمای ما در این مسیر ، مجموعه کتب ارزشمند تفسیر نمونه بوده است . 114 سوره قرآن به 19 فصل تقسیم شده ...


فصل ۱۹ : شرح مختصر سوره های ۱۰۹ تا ۱۱۴ قرآن
فصل 19 : سوره های 109 تا 114 / كافرون ، نصر ، تبت ، إخلاص ، فلق ، ناس ...

فصل ۱۸ : شرح مختصر سوره های ۱۰۳ تا ۱۰۸ قرآن
فصل 18 : سوره های 103 تا 108 / عصر ، همزه ، فيل ، قريش ، ماعون ، كوثر ...

فصل ۱۷ : شرح مختصر سوره های ۹۷ تا ۱۰۲ قرآن
فصل 17 : سوره های 97 تا 102 / قدر ، بينه ، زلزله ، عاديات ، قارعه ، تكاثر ...

فصل ۱۶ : شرح مختصرسوره های ۹۱ تا ۹۶ قرآن
فصل 16 : سوره های 91 تا 96 / شمس ، ليل ، ضحى ، شرح ، تين ، علق ...

فصل ۱۵ : شرح مختصر سوره های ۸۵ تا ۹۰ قرآن
فصل 15 : سوره های 85 تا 90 / بروج ، طارق ، أعلى ، غاشيه ، فجر ، بلد ...

فصل ۱۴ : شرح مختصر سوره های ۷۹ تا ۸۴ قرآن
فصل 14 : سوره های 79 تا 84 / نازعات ، عبس ، تكوير ، إنفطار ، مطففين ، انشقاق ...

فصل ۱۳ : شرح مختصر سوره های ۷۳ تا ۷۸ قرآن
فصل 13 : سوره های 73 تا 78 / مزمل ، مدثر ، قيامه ، إنسان ، مرسلات ، نبأ ...

فصل ۱۲ : شرح مختصر سوره های ۶۷ تا ۷۲ قرآن
فصل 12 : سوره های 67 تا 72 / ملك ، قلم ، حاقه ، معارج ، نوح ، جن ...

فصل ۱۱ : شرح مختصر سوره های ۶۱ تا ۶۶ قرآن
فصل 11 : سوره های 61 تا 66 / صف ، جمعه ، منافقون ، تغابن ، طلاق ، تحريم ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)