پر زرق و برق اما پوک —

جنگ های پیامبر نشان می دهد که یهود علیرغم زرق و برق فراوان خود در اکثر مواقع با شدت برخورد پیامبر پا به فرار گذاشته اند!

...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)