تاکتیک های حسین ابن علی علیه السلام قبل از جنگ
حسین ابن علی علیه السلام یگانه ای بود که توانست در موازنه جنگی، 1به 12،400 ساعت مقاومت کند او میخواست حماسه خلق کند حماسه ای همراه با منطق و تاکتیک و نه خودکشی، او آمده بود تا قهرمانانه وارد تاریخ شود و به راستی که او تفسیر مطلق این آیه است که"و اعدوا لهم مااستطعتم من قوة" ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)