کشورها چگونه اداره می شوند؟
امروزه بیش از 196 کشور در جهان وجود دارند که گرچه هر کدام دارای قانونی می باشند، اما قانون بسیاری از آنها تقلید محض از دیگران بوده و جمعاً بیش از 6 سیستم قانون اساسی بر کشورهای جهان حاکم نیست ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)