موعظه های لقمان حکیم(خضوع و خشوع در نماز)
حضرت لقمان به پسرشان فرمودند : پسرم در طول عمرم چهارصد پیغمبر را درک کردم ، از این چهارصد پیغمبر چهار هزار حکمت را آموختم . از بین این چهار هزار حکمت چند تاشو می خواهم به تو هدیه کنم . اگر این چند موعظه را درک کنی مانند این است که چهار هزار حکمت […] ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)