ویژه نامه نگهبان قانون

شورای نگهبان چیست؟ چه ساز و کاری دارد؟ وظایف و اختیاراتش چیست؟ نظارت استصوابی یعنی چه؟ اعضای آن چه کسانی هستند؟ چه مقامی اعضاء را انتخاب می کند؟ نمونه بین المللی نیز دارد؟ یکی از نمادهای دیکتاتوری است یا نهادی دموکراسی؟ انتخابات را محدود می کند؟ انتخابات را مهندسی می کند؟ مهندسی انتخابات یعنی چه؟ ملاک و معیار تأیید صلاحیت چیست؟ چگونه بر انتخابات نظارت دارد؟

...

نظارت استصوابی بعد از رحلت امام برای حذف جريانات رقيب درست شده، این نظریه صحیح است؟
نظارت استصوابي شوراي نگهبان در زمان امام و مورد تأييد ايشان نبوده و بعد از رحلت حضرت امام براي حذف جريانات رقيب درست شده است، این نظریه صحیح است؟ اگر به تاريخچه نظارت استصوابى مراجعه گردد، موارد متعددى يافت مى‏شود كه هم در قوانين انتخاباتى و هم در عمل، شوراى نگهبان چنين مسؤوليتى را بر […] ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)