انتقادی برای اخبار شبکه ی چهار
انتقادی برای اخبار شبکه ی چهار ما مردم کنج کاوی هستیم که علاوه بر آن دارای منابع محدودی هستیم و بهترین منابع ما که بسیار فراگیر هستند رسانه ها اند که عمومی ترین آن ها تلویزیون است وپر مخاطب ترین برنامه ها نیز اخبار هستند اما مردم انتظاردارند که این اخبار با منابعی مطمئن ،ویرایش […] ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)