چگونه قوی شویم؟

اگر کاری در شرایط سختی انجام شود، پس از مدتی همان کار در شرایط عادی برای شما بسیار آسان می شود و این یعنی ظرفیت درونی شما افزایش یافته است.اسلام با پیشنهاد اعمالی چون روزه، حج و یا ... توان پیروان خود را افزایش می دهد.

...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)