نتیجه

با بررسی‌هایی که در موارد ادعایی اعجاز نجومی انجام شد، می‌توان به این نتیجه رسید که اعجاز علمی قرآن در سه مورد وجود دارد

...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)