زندگی نامه نیریزی
((ما مات من ٱحییٰ علماَ))          نمیرد آنکه زنده کند دانش را .  امام علی(ع) ابوالعباس فضل حاتم نیریزی از دانشمندان ریاضی ایران و جهان و اهل شیراز بود که در دستگاه المعتضدباللّه احمد عباسی فعالیت علمی داشته و در سال ۳۱۰ شمسی بدرود حیات گفته است. ...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)