۲۳) نور خورشید و ماه

قرآن کریم با تعبیر متفاوتی از نور خورشید و ماه یاد می‌کند. این تمایز توجه مفسران را جلب کرده است

...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)