۷) آسمان دارای بازگشت
خداوند متعال به «آسمان دارای بازگشت» قسم یاد کرده است و اکتشاف‌های علمی درباره جوّ باعث شده است که برخی مفسران با تطبیق، آیه را معجزه علمی بدانند ...

۶) پیچیده شدن آسمان

قرآن کریم از درهم پیچیده شدن آسمان‌ها در آینده و بازگشت آن‌ها به حالت و صورت اولیه، سخن می‌گوید و آن را یکی از ویژگی‌های آسمان در آستانه قیامت معرفی می‌کند

...

۵) گسترش آسمان

به نظر برخی دانشمندان و مفسران مسلمان و غیر مسلمان، قرآن در سوره‌ ذاریات که از گسترش آسمان‌ها سخن می‌گوید، به این نکته علمی اشاره می‌کند

...

۴) جاذبه عمومی

آسمان، کره‌ها و اجرام آسمانی مانند سقفی، بالای سر زمین قرار گرفته‌اند؛ اما چرا این سقف باعظمت که ستونی برای آن دیده نمی‌شود، فرو نمی‌ریزد

...

۳) دخان

برخی از مفسران تعبیر «دخان» در قرآن را اشاره به مرحله‌ای از آفرینش جهان می‌دانند که در برخی از فرضیه‌های علمی به آن اشاره شده است

...

۲) رتق و فتق

دیدگاه‌های فراوانی درباره آغاز آفرینش و مراحلی که جهان تاکنون پشت سر گذاشته، وجود دارد که یکی از آن‌ها فرضیه انفجار بزرگ (Big bang) است

...

۱) مراحل خلقت

قرآن کریم در آیات فراوانی به مدت آفرینش جهان اشاره کرده است. برخی از نویسندگان بیان‌های قرآن را در این زمینه اعجازی علمی دانسته‌اند

...

مفهوم شناسی اعجاز

برای تأیید اعجاز علمی قرآن باید پنج عنصر مهم را در نظر گرفت و با وجود همه عناصر ذکر شده، از آن آیه به عنوان معجزه یاد کرد. این عناصر عبارتند از :

...

پیشینه

اعجاز علمی قرآن در پی گسترش تفسیر علمی مطرح شد و اعجاز نجومی از زیر شاخه‌های آن است و مفسران در کتاب‌های تفسیری یا تک‌نگاری‌ها به آن توجه و مواردی را به عنوان إعجاز نجومی قرآن مطرح کرده‌اند.

...

مقدمه

قرآن‌کریم از جهات متعددی اعجاز گونه است و فصاحت و بلاغت، قوانین متعالی،برهان‌های محکم، نبود اختلاف و برخورداری از نظم، موسیقی و آهنگ آن دارای اعجاز است.

...

آخرین مطالب
ویژه های سایت
برخی از مطالب (تصادفی)