تاريخ انتشار : 6 ژانویه 2014 تعداد بازديد : 1937

 پیشینه


پیشینه

پیشینه

اعجاز علمی در قرن اخیر و در پی گسترش تفسیر علمی مطرح شد و اعجاز نجومی از زیر شاخه‌های آن است و برخی از دانشمندان و مفسران در کتاب‌های تفسیری یا تک‌نگاری‌ها به آن توجه و مواردی را به عنوان إعجاز نجومی قرآن مطرح کرده‌اند. در زیر به مواردی از آن‌ها اشاره می‌شود.

۱- ابوالعینین، حسن، من الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم.

۲- احمدی، محمود، معجزات قرآن در عصر فضا و کامپیوتر.

۳- پاک‌نژاد، سید رضا، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر.

۴- جبالیة، احمد، القرآن وعلم الفلک.

۵- حجازی، سید عبد الرضا، رسالت قرآن در عصر فضا.

۶- حلمی الغوری، ابراهیم، العلوم الفلکیة فی القرآن الکریم.

۷- حنفی، احمد، التفسیر العلمی للآیات الکونیة فی القرآن.

۸- خوئی، سید ابوالقاسم، ترجمه جعفر سبحانی، اعجاز قرآن.

۹- رضایی اصفهانی، محمد علی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن.

۱۰- زمانی، مصطفی، پیشگویی‌های علمی قرآن.

۱۱- زغلول راغب محمد نجار، السماء فی القرآن الکریم.

۱۲- الزندانی، عبدالمجید، آیات الله فی الافاق.

۱۳- سادات، محمد علی، زنده جاوید و اعجاز جاویدان.

۱۴- سعدی، داوود سلمان، اسرا الکون فی القرآن.

۱۵- سید ارناووط، محمد، الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم.

۱۶- سید جمیلی، الاعجاز الکونی فی القرآن.

۱۷- الشریف، عدنان، من علم الفلک القرآنی.

۱۸- شهرستانی، سید هبة الدین، ترجمه سیدهادی شهرستانی، اسلام و هیئت.

۱۹- صادقی، محمد، زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن.

۲۰- طنطاوی جوهری، الجواهر فی تفسیر القرآن.

۲۱- لبیب بیضون، الاعجاز العلمی فی القرآن.

۲۲- ماردینی، عبد الرحیم، موسوعة الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم.

۲۳- ماهر احمد الصوفی، اعجاز القرآن من آیات الله فی السماء.

۲۴- محمد راتب النابلسی، موسوعة الاعجاز العلمی فی القرآن والسنة.

۲۵- محمد سامی، محمد علی، الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم.

۲۶- محمود ابن عبد الرؤوف القاسم، فی مسیرة الاعجاز العلمی فی القرآن.

۲۷- مخلص، عبدالرؤوف، جلوه هایی جدید از اعجاز علمی قرآن کریم.

۲۸- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه.

۲۹- منصور حسب النبی، الکون والاعجاز العلمی للقرآن الکریم.

۳۰- نجفی، گودرز، مطالب شگفت‌انگیز قرآن.

۳۱- نوفل، عبد‌الرزاق، القرآن و العلم الحدیث.

۳۲- نیازمند شیرازی، یدالله، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی.

۳۳- همیمی، زکریا، الاعجاز العلمی فی القرآن الکریم.

۳۴- یوسف الحاج احمد، موسوعة الاعجاز العلمی فی القرآن والسنة المطهرة.

۳۵- یحیی شامی، علم الفلک، نشر دارالفکر العربی.


منبع : مجله قرآن و علم شماره ۷

ویرایش و انتخاب : www.nasr19.ir

nojoom

 

 
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)