تاريخ انتشار : 26 اکتبر 2013 تعداد بازديد : 2167

 این جا هم همین طور !!!


پیرمردی روی نیمکت نشسته بود و کلاهش را روی سرش کشیده بود واستراحت می کرد.

سواری نزدیک شد و پرسید: هی پیری! مردم این شهرچه جورآدم هایی اند؟

پیرمرد پرسید: مردم شهر تو چه جوری اند؟

سوار پاسخ داد: مزخرف.

پیرمرد نیز گفت: این جا هم همین طور !!!

بعد از چند ساعت سوار دیگری نزدیک شد وهمین سوال را پرسید.

پیرمرد باز هم از او پرسید: مردم شهر توچه جوری اند؟

گفت: خوب و مهربون.

پیرمرد دوباره تکرارکرد: این جا هم همین طور !!!
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)