تاريخ انتشار : 24 آگوست 2013 تعداد بازديد : 3169

 پل


سال ها دو برادر با هم در مزرعه ای که از پدرشان به ارث رسيده بود، زندگی می کردند. يک روز به خاطر يک سوء تفاهم کوچک، با هم جرو بحث کردند. پس از چند هفته سکوت، اختلاف آنها زياد شد و از هم جدا شدند.

يک روز صبح در خانه برادر بزرگ تر به صدا درآمد. وقتی در را باز کرد، مرد نجاری را ديد. نجار گفت: من چند روزی است که دنبال کار می گردم، فکرکردم شايد شما کمی خرده کاری در خانه و مزرعه داشته باشيد، آيا امکان دارد که کمک تان کنم؟ برادر بزرگ تر جواب داد: بله، اتفاقاً من مقداری کار نجاری دارم. به آن نهر در وسط مزرعه نگاه کن، آن همسايه در حقيقت برادر کوچک تر من است. او هفته گذشته چند نفر را استخدام کرد تا وسط مزرعه را کندند و اين نهر آب بين مزرعه ما افتاد. او حتماً اين کار را بخاطر کينه ای که از من به دل دارد، انجام داده. سپس به انبار مزرعه اشاره کرد و گفت: در انبار مقداری الوار دارم، از تو می خواهم تا بين مزرعه من و برادرم حصار بکشی تا ديگر او را نبينم.

نجار پذيرفت و شروع کرد به اندازه گيری و اره کردن الوار. برادر بزرگ تر به نجار گفت: من برای خريد به شهر می روم، اگر وسيله ای نياز داری، برايت بخرم. نجار در حالی که به شدت مشغول کار بود، جواب داد: نه، چيزی لازم ندارم. هنگام غروب وقتي کشاورز به مزرعه برگشت، چشمانش از تعجب گرد شد. حصاری در کارنبود. نجار به جای حصار يک پل روی نهر ساخته بود.

پلکشاورز با عصبانيت رو به نجار کرد و گفت: مگر من به تو نگفته بودم برايم حصار بسازی؟ در همين لحظه برادر کوچک تر از راه رسيد و با ديدن پل فکرکرد که برادرش دستور ساختن آن را داده، از روی پل عبور کرد و برادر بزرگترش را در آغوش گرفت و از او برای کندن نهر معذرت خواست.

وقتي برادر بزرگ تر برگشت، نجار را ديد که جعبه ابزارش را روی دوشش گذاشته و در حال رفتن است. کشاورز نزد او رفت و بعد از تشکر، از او خواست تا چند روزی مهمان او و برادرش باشد.

نجار گفت: دوست دارم بمانم، ولی پل های زيادی هست که بايد آنها را بسازم.

تا به حال واسه چند نفر پل ساختيم ؟؟؟  بين خودمون و چند نفر از عزيزامون حصار کشيدم ؟؟؟
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)


  1. آسمان گفت:

    امام صادق علیه السلام:
    دوستان خدا آنانند که هنگامی که مشاهده کنند، مردم حرامهای خدا را حلال می شمارند، مانند پلنگ زخم خورده غضبناک شوند.

    شهادت مظلومانه قرآن ناطق امام صادق علیه السلام بر تمامی مسلمین تسلیت باد.

  2. ناشناس گفت:

    (Y) (Y) (U)