تاريخ انتشار : 23 فوریه 2013 تعداد بازديد : 1823

 هميشه به دنبال سخت ترين ها نباشيد


شرلوک هلمز کارآگاه معروف و واتسون، دستیارش ، به صحرا نوردی رفته بودند و شب هم چادری زدند و زيرآن خوابيدند. نيمه های شب هولمز بيدار شد و آسمان را نگريست. بعد واتسون رابيدار کرد وگفت : نگاهی به آن بالابينداز و بگوچه می بينی ؟

واتسون گفت : ميليون ها ستاره.

هولمز گفت : چه نتيجه ای می گيری؟

واتسون گفت : ازلحاظ روحانی نتيجه می گيريم که خداوند بزرگ است و ما چقدر در اين دنيا حقيريم .

ازلحاظ ستاره شناسی نتيجه می گيريم که زهره در برج مشتری است ، پس بايداوايل تابستان باشد.

ازلحاظ فيزيکی نتيجه می گيريم که مريخ در محاذات قطب است ، پس ساعت بايد حدود سه نيمه شب باشد.

شرلوک هلمزقدری فکرکرد و گفت :واتسون تو احمقی بيش نيستی …

نتيجه اول و مهمی که بايد بگيری اين است که چادر ما را دزديده اند …!!!

درزندگی همه ما گاهی اوقات ، بهترین و ساده ترین جواب و راه حل در پیشگاهمان وجود دارد ولی فقط به دوردست ها نگاه می کنیم و از بدیهی ترین مسائل غفلت می کنیم .
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)