تاريخ انتشار : 2 آگوست 2012 تعداد بازديد : 6261

 فصل ۱۴ : شرح مختصر سوره های ۷۹ تا ۸۴ قرآن


فصل ۱۴ : سوره های ۷۹ تا ۸۴

نازعات ، عبس ، تكوير ، إنفطار ، مطففين ، انشقاق

۷۹- سوره نازعات

به معنى فرشتگانى كه مأمور گرفتن جانها هستند و نام هفتاد و نهمين سوره قرآن مجيد است . نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده است . بعضى از موضوعات اين سوره عبارتند از :تأکید بر مسئله معاد ، مناظر هول انگيز و وحشتناك آن روز ، داستان موسى و سرنوشت فرعون ، نمونه هايى را از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمين ، زمان وقوع قیامت معلوم نیست . اين سوره در مكه نازل شده و ۴۶ آيه دارد. امام صادق (ع) مى فرمايدند : كسى كه اين سوره را بخواند سيراب از دنيا مى رود و خداوند او را سيراب محشور مى كند و سيراب وارد بهشت مى سازد (سيراب از رحمت بى پايان حق) .

۸۰- سوره عبس

به معناى روى در هم کشیده و نام هشتادمين سوره قرآن مجيد مى باشد . نام اين سوره از آيه اول آن گرفته شده است . موضوعات سوره شامل : عتاب شديد نسبت به كسى كه در برابر مرد نابيناى حقيقتجو برخورد مناسبى نداشت ، ارزش و اهميت قرآن مجيد ، كفران و ناسپاسى انسان در برابر نعمتها ، بيان گوشه اى از نعمتها در زمينه تغذيه انسان و حيوانات ، اشاره به قسمتهاى تكان دهنده اى از حوادث قيامت و سرنوشت مؤ منان و كفار . اين سوره در مكه نازل شده و ۴۲ آيه دارد. در حديثى از پيغمبر گرامى اسلام (ص) آمده است : كسى كه سوره عبس را بخواند روز قيامت در حالى وارد محشر مى شود كه صورتش خندان و بشاش است .

۸۱- سوره تكوير

به معناى درهم پيچيده شدن و نام هشتاد و يكمين سوره قرآن مى باشد . نام اين سوره از آيه اول آن گرفته شده است . موضوعات اين سوره بر دو محور دور مى زند : نشانه هايى از قيامت و دگرگونيهاى عظيم در پايان اين جهان و آغاز رستاخيز است ، عظمت قرآن و آورنده آن و تاثيرش در نفوس انسانى . اين سوره در مكه نازل شده و ۲۹ آيه دارد . در حديثی از نبی اکرم (ص) می خوانیم : كسى كه دوست دارد روز قيامت به من نظر كند سوره اذا الشمس كورت را بخواند .

۸۲- سوره انفطار

به معنى شكافته شدن و نام هشتاد و دومين سوره قرآن مى باشد . نام اين سوره از آيه اول آن گرفته شده است . موضوعت سوره : حوادث عظيمى كه در پايان جهان و در آستانه قيامت رخ مى دهد ، توجه انسان به نعمتهاى خداوند ، اشاره به فرشتگانى كه مامور ثبت اعمال ، سر نوشت نيكان و بدان در قيامت ، گوشه اى از سختيهاى آن روز بزرگ . اين سوره در مكه نازل شده و ۱۹ آيه دارد . در حديثى از امام صادق (ع) مى خوانيم : هر كس  سوره انفطار و سوره انشقاق را تلاوت كند و آن دو را در نماز فريضه و نافله برابر چشم خود قرار دهد هيچ حجابى او را از خدا محجوب نمى دارد و چيزى ميان او و خداوند حائل نمى شود و پيوسته به خدا مى نگرد و خدا به او نگاه مى كند تا از حساب مردم فارغ شود .

۸۳- سوره مطففين

به معنى كم فروشان و نام هشتاد و سومين سوره قرآن مجيد مى باشد . نام اين سوره از آيه اول آن گرفته شده است . محتوای سوره : هشدار و تهديد شديدى نسبت به كم فروشان ، گناهان بزرگ از عدم ايمان راسخ به رستاخيز سرچشمه مى گيرد ، بخشى از سرنوشت فجار در آن روز بزرگ ، قسمتى از مواهب عظيم و نعمتهاى نيكوكاران در بهشت ، استهزاى جاهلانه كافران نسبت به مؤ منان و معكوس ‍ شدن اين كار در قيامت . اين سوره در مكه نازل شده و ۳۶ آيه دارد . در حديثى از پيغمبر اكرم (ص) مى خوانيم : هر كس سوره مطففين را بخواند خدا او را از شراب طهور زلال و خالص كه دست احدى به آن نرسيده است در آن روز سيراب مى كند .

۸۴- سوره انشقاق

به معنى از هم گسستن و نام هشتاد و چهارمين سوره قرآن مى باشد . نام اين سوره از آيه اول آن گرفته شده است . در اين سوره به معاد و قيامت اشاره شده است و حوادث هولناك زمان وقوع آن بيان شده . به پرونده اعمال انسان كه روز قيامت به دست راست و يا دست چپ او داده خواهد شد مى پردازد و  بيان عظمت و منزلت قرآن مجيد . اين سوره در مكه نازل شده و ۲۵ آيه دارد . در كتاب ثواب الاعمال از امام صادق (ع) آمده است : هر كس اين دو سوره (سوره انفطار و سوره انشقاق) را بخواند و در نماز فريضه و نافله برابر چشمش قرار دهد خداوند او را به خواسته هايش مى رساند و چيزى ميان او و خدا حائل نمى شود و پيوسته او به خداوند نظر مى كند و خداوند به او تا از حساب مردم فارغ شود .
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)