صفحه نخست » دسته‌بندی نشده
تاريخ انتشار : 10 آگوست 2012 تعداد بازديد : 4969

 شرح مختصری از سوره های قرآن کریم


 
ویژه نامه شرح مختصری از سوره های قرآن کریم

هرچه کنکاش و تحقیق پیرامون قرآن کریم انجام شود ، بیشتر بر حیرت و شعف ما افزوره می شود . کتابی که سراسر نور و هدایت است و از جنبه های گوناگون و متفاوت اعجاز است و در نهایت اعتدال و کمال ، جلوه ای از ذات پاک حضرت حق است . ممکن است سوالات زیادی در ذهن شما از جهات مختلف و موضوعات گوناگون قرآن وجود داشته باشد . سوالاتی پیرامون نام سوره ، موضوعات ذکر شده در سوره ، مکان نزول سوره و … . در ادامه جهت پاسخگویی به سوالات شما و آشنایی بیشتر با مصحف شریف شرح مختصری از سوره های قرآن را آورده ایم و راهنمای ما در این مسیر ، مجموعه کتب ارزشمند تفسیر نمونه بوده است . ۱۱۴ سوره قرآن به ۱۹ فصل تقسیم شده و هر فصل شامل ۶ سوره مبارکه از قرآن مجید است . فهرست زیر جهت سهولت مخاطبان نصر۱۹ در یافتن مطالب ارائه می شود .

فصل ۱ : سوره های ۱ تا ۶

سوره های : الفاتحه الکتاب ، بقره ، آل عمران ، نساء ، مائده ، أنعام .

فصل ۲ : سوره های ۷ تا ۱۲

سوره های : أعراف ، أنفال ، توبه ، يونس ، هود ، يوسف .

فصل ۳ : سوره های ۱۳ تا ۱۸

سوره های : رعد ، إبراهيم ، حجر ، نحل ، إسراء ، كهف .

فصل ۴ : سوره های ۱۹ تا ۲۴

سوره های : مريم ، طه ، أنبياء ، حج ، مؤمنون ، نور .

فصل ۵ : سوره های ۲۵ تا ۳۰

سوره های : فرقان ، شعراء ، نمل ، قصص ، عنكبوت ، روم .

فصل ۶ : سوره های ۳۱ تا ۳۶

سوره های : لقمان ، سجده ، أحزاب ، سبأ ، فاطر ، يس .

فصل ۷ : سوره های ۳۷ تا ۴۲

سوره های : صافات ، ص ، زمر ، غافر ، فصلت ، شورى .

فصل ۸ : سوره های ۴۳ تا ۴۸

سوره های : زخرف ، دخان ، جاثيه ، أحقاف ، محمد ، فتح .

فصل ۹ : سوره های ۴۹ تا ۵۴

سوره های : حجرات ، ق ، ذاريات ، طور ، نجم ، قمر .

فصل ۱۰ : سوره های ۵۵ تا ۶۰

سوره های : رحمن ، واقعه ، حديد ، مجادله ، حشر ، ممتحنه .

فصل ۱۱ : سوره های ۶۱ تا ۶۶

سوره های : صف ، جمعه ، منافقون ، تغبن ، طلاق ، تحريم .

فصل ۱۲ : سوره های ۶۷ تا ۷۲

سوره های : ملك ، قلم ، حاقه ، معارج ، نوح ، جن .

فصل ۱۳ : سوره های ۷۳ تا ۷۸

سوره های : مزمل ، مدثر ، قيامه ، إنسان ، مرسلات ، نبأ .

فصل ۱۴ : سوره های ۷۹ تا ۸۴

سوره های : نازعات ، عبس ، تكوير ، إنفطار ، مطففين ، انشقاق .

فصل ۱۵ : سوره های ۸۵ تا ۹۰

سوره های : بروج ، طارق ، أعلى ، غاشيه ، فجر ، بلد .

فصل ۱۶ : سوره های ۹۱ تا ۹۶

سوره های : شمس ، ليل ، ضحى ، شرح ، تين ، علق .

فصل ۱۷ : سوره های ۹۷ تا ۱۰۲

سوره های : قدر ، بينه ، زلزله ، عاديات ، قارعه ، تكاثر .

فصل ۱۸ : سوره های ۱۰۳ تا ۱۰۸

سوره های : عصر ، همزه ، فيل ، قريش ، ماعون ، كوثر .

فصل ۱۹ : سوره های ۱۰۹ تا ۱۱۴

سوره های : كافرون ، نصر ، تبت ، إخلاص ، فلق ، ناس .

 
تاريخ انتشار : 9 آگوست 2012 تعداد بازديد : 23007

 ویژه نامه شرح مختصری از سوره های قرآن کریم


هرچه کنکاش و تحقیق پیرامون قرآن کریم انجام شود ، بیشتر بر حیرت و شعف ما افزوره می شود . کتابی که سراسر نور و هدایت است و از جنبه های گوناگون و متفاوت اعجاز است و در نهایت اعتدال و کمال ، جلوه ای از ذات پاک حضرت حق است . ممکن است سوالات زیادی در ذهن شما از جهات مختلف و موضوعات گوناگون قرآن وجود داشته باشد . سوالاتی پیرامون نام سوره ، موضوعات ذکر شده در سوره ، مکان نزول سوره و … . در ادامه جهت پاسخگویی به سوالات شما و آشنایی بیشتر با مصحف شریف شرح مختصری از سوره های قرآن را آورده ایم و راهنمای ما در این مسیر ، مجموعه کتب ارزشمند تفسیر نمونه بوده است . ۱۱۴ سوره قرآن به ۱۹ فصل تقسیم شده و هر فصل شامل ۶ سوره مبارکه از قرآن مجید است . فهرست زیر جهت سهولت مخاطبان نصر۱۹ در یافتن مطالب ارائه می شود .

فصل ۱ : سوره های ۱ تا ۶

سوره های : الفاتحه الکتاب ، بقره ، آل عمران ، نساء ، مائده ، أنعام .

فصل ۲ : سوره های ۷ تا ۱۲

سوره های : أعراف ، أنفال ، توبه ، يونس ، هود ، يوسف .

فصل ۳ : سوره های ۱۳ تا ۱۸

سوره های : رعد ، إبراهيم ، حجر ، نحل ، إسراء ، كهف .

فصل ۴ : سوره های ۱۹ تا ۲۴

سوره های : مريم ، طه ، أنبياء ، حج ، مؤمنون ، نور .

فصل ۵ : سوره های ۲۵ تا ۳۰

سوره های : فرقان ، شعراء ، نمل ، قصص ، عنكبوت ، روم .

فصل ۶ : سوره های ۳۱ تا ۳۶

سوره های : لقمان ، سجده ، أحزاب ، سبأ ، فاطر ، يس .

فصل ۷ : سوره های ۳۷ تا ۴۲

سوره های : صافات ، ص ، زمر ، غافر ، فصلت ، شورى .

فصل ۸ : سوره های ۴۳ تا ۴۸

سوره های : زخرف ، دخان ، جاثيه ، أحقاف ، محمد ، فتح .

فصل ۹ : سوره های ۴۹ تا ۵۴

سوره های : حجرات ، ق ، ذاريات ، طور ، نجم ، قمر .

فصل ۱۰ : سوره های ۵۵ تا ۶۰

سوره های : رحمن ، واقعه ، حديد ، مجادله ، حشر ، ممتحنه .

فصل ۱۱ : سوره های ۶۱ تا ۶۶

سوره های : صف ، جمعه ، منافقون ، تغبن ، طلاق ، تحريم .

فصل ۱۲ : سوره های ۶۷ تا ۷۲

سوره های : ملك ، قلم ، حاقه ، معارج ، نوح ، جن .

فصل ۱۳ : سوره های ۷۳ تا ۷۸

سوره های : مزمل ، مدثر ، قيامه ، إنسان ، مرسلات ، نبأ .

فصل ۱۴ : سوره های ۷۹ تا ۸۴

سوره های : نازعات ، عبس ، تكوير ، إنفطار ، مطففين ، انشقاق .

فصل ۱۵ : سوره های ۸۵ تا ۹۰

سوره های : بروج ، طارق ، أعلى ، غاشيه ، فجر ، بلد .

فصل ۱۶ : سوره های ۹۱ تا ۹۶

سوره های : شمس ، ليل ، ضحى ، شرح ، تين ، علق .

فصل ۱۷ : سوره های ۹۷ تا ۱۰۲

سوره های : قدر ، بينه ، زلزله ، عاديات ، قارعه ، تكاثر .

فصل ۱۸ : سوره های ۱۰۳ تا ۱۰۸

سوره های : عصر ، همزه ، فيل ، قريش ، ماعون ، كوثر .

فصل ۱۹ : سوره های ۱۰۹ تا ۱۱۴

سوره های : كافرون ، نصر ، تبت ، إخلاص ، فلق ، ناس .

 
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل

موقتا امکان ارسال ديدگاه وجود ندارد


موقتا امکان ارسال ديدگاه وجود ندارد