تاريخ انتشار : 2 آگوست 2012 تعداد بازديد : 2966

 پیامک های تبریک ولادت امام حسن مجتبی(ع)


www.nasr19.ir

 

نيمه ماه مبارک بس شرافت دارد امشب
چون خدا بر بندگان خود عنايت دارد امشب
جشن ميلاد حسن(ع) در عرش اعلا گشته بر پا
زين سبب بر ليلة الاسرا شباهت دارد امشب . . .w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂


 
پانزده روز رياضت را در اين ماه طاعت، يک نفس دويده ‏ايم تا در بشارت ولادت او،
مژده عشق بشنويم و مژدگاني مهر بگيريم.
او که از اشراق مهرباني‏ها طلوع کرده و در بستر بخشندگي، دامن گسترده است
ولادت امام حسن مجتبي بر شما مبارک
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 
نيمه ماه است؛ ماهي که درهاي رحمت بر روي جهانيان گشوده شده است.
خدايا! به «کريم اهل بيت» سوگند، سايه کرامت خويش را از ما دريغ مدار . . .
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 
ميلاد کريم سبزپوش آل فاطمه، تنهاترين سردار لشکر حيدر و غريب شهر پيامبر تهنيت باد.
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 
روزه داران به رهش جان و دل ايثار کنيد
امشب از جام تولاي وي افطار کنيد
ميلاد کريم اهل بيت مبارک
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂


 

 
ثمره زندگي علي و فاطمه، پا به جهان خاکي گذاشت. خاک تا افلاک غرق نور و سرور شود.
 
ولادت امام حسن مجتبي بر شما مبارک
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂


 

 
هر طرف مي گذرم بانگ طرب مي شنوم
زآنکه ميلاد حسن، نور دل بوالحسن است . . .
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂


 


 
مي خواست تا چشم و چراغ دين، شما باشي
بعد از علي ميراث دار مصطفي باشي
مثل نسيمي مهربان و مثل باران، سبز
آميزه اي از رحمت و جود و سخا باشي ميلاد کريم اهل بيت(ع) مبارک . . .
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂


 
ماه دل آراي نيمه رمضان را، پانزده روز است به انتظار نشسته ايم و به کرامت و مهرباني‌اش محتاجيم.
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂


 

 
جان به جانان عرض کردن عاشقان را عار نيست
مفلسان را با کريمان کارها دشوار نيست
ميلاد امام حسن(ع) مبارک
 
 
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂در ضيافت الهي چهره زيبايت نقاب خلقت را گسست
يعني که خداوند به وجود کريمت بندگانش را خواهد نواخت . . .
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 
در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع)
دست همه را وقت عطا بست حسن(ع)
نوميد نگردد کسي از درگه او
زيرا که کريم اهل بيت است حسن(ع)
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂


 

 
با عشق حسن(ع) من به جهان ناز کنم
افطارمو با نام حسن باز کنم 
صد شکر که درک شب قدر رمضان 
با جشن ولادتش آغاز کنم
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂


 

 
امشب خوان ماه رمضان به يمن قدوم کريم اهل بيت گسترده تر است.
هوشيار باشيد که بي نصيب از کنارش نگذريد . . .
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 
شمس عفت زگريبان، قمر آورده برون
نخله ي فاطمه، اول ثمر آورده برون
بوالحسن را حسني داده خداوند و حسن
از افق، رخ پي اهل نظر آورده برون
آمد آن ماه که ماه رمضان کرد دو نيم
چون نبي معجز شق القمر آورده برون . . .
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂


 

 
ميلاد حسن(ع) خسرو دين است امشب
شادي و سرور مؤمنين است امشب
از يمن قدوم مجتبي(ع) طاعت ما
مقبول خداوند مبين است امشب . . .
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 

 
ماه رحمت، سفره اش گسترده شد
زنده از فيضش جهان مرده شد
آسمان پرگشته از شادي و شور
آمده از لطف حق ميلاد نور
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 

 
    مهماني حق چه باصفا شد
    ميلاد امام مجتبي شد
    (اين عيد بر عاشقان مبارک)
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂  

 
تا خدا هست و خدايي مي کند، مجتبي مشکل گشايي مي کند. 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
 
ماه رحمت، سفره اش گسترده شد 
زنده از فيضش جهان مرده شد 
آسمان پرگشته از شادي و شور 
آمده از لطف حق ميلاد نور 
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 

 
ميلاد حسن (ع) خسرو دين است امشب 
شادي و سرور مؤمنين است امشب 
از يمن قدوم مجتبي(ع) طاعت ما 
مقبول خداوند مبين است امشب 
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 
ميلاد نور، در نيمه ي ماه نور، بر عاشقان نور مبارکباد
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 


 
شمس عفت زگريبان، قمر آورده برون 
نخله ي فاطمه، اول ثمر آورده برون 
بوالحسن را حسني داده خداوند و حسن 
از افق، رخ پي اهل نظر آورده برون 
آمد آن ماه که ماه رمضان کرد دو نيم 
چون نبي معجز شق القمر آورده برون 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
دوش بر گوشم رسيد اين مژده از جان آفرينم 
کايد از ره آن نگار دلنواز و نازنينم 
گفتم اي مه از کدامين آسمان باشي؟ بگفتا 
شمس ايوان ولايت، عُروَة الوثقاي دينم 
من همان ماه تمامم، جلوه ي ماه صيامم 
شاهد صلح و قيامم، وجه رب العالمينم 
طاعات قبول*عيدتون مبارک 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 


 
آمده نوگل ولا / روح و روان مصطفي / نور دو چشم مرتضي 
فروغ چشم من رسد / زينت انجمن رسد / حسن رسد، حسن رسد 
شاه جوانان جهان/ امام جمله انس و جان / قدم گذارد به جهان 
ز مقدم او، زمين چو گلشن، بگو به زهرا، چشم تو روشن 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 


 
ولادت مظهر جود و کرم و بخشش، مبارک … التماس دعا 
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
 
دلخواسته هايتان را آرزو كنيد ؛‌ميلاد كريم اهل بيت فرا رسيده است 
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
 
ميلاد اولين گل بوستان علي و زهرا مبارک باد 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 

 
امام حسن: بهترين نيکويي، اخلاق نيکو است. ميلادش مبارك 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 

 
بنگر به مرتضي که در اين ماه روزه را با بوسه از لب پسر افطار مي کند 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 


 
امشب خوان ماه رمضان به يمن قدوم کريم اهل بيت گسترده تر است. هوشيار باشيد که بي نصيب از کنارش نگذريد
 

 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 


 
در جود و کرم دست خدا هست حسن(ع) 
دست همه را وقت عطا بست حسن(ع) 
نوميد نگردد کسي از درگه او 
زيرا که کريم اهل بيت است حسن(ع) 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 


 
پيامبر: به حسن(ع) شکوه و جذبه و وقار و به حسين(ع) بخشندگي و رحمت خود را بخشيدم
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 

 
پيامبر: فرزند صالح گلي است که خدا به بندگانش مي‌دهد. دو گل من در دنيا حسن و حسين اند
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
 
بر خوان رحمت خداوند، امروز دست کريم تو ساقي سعادت است و ما نه تشنه طهور که جرعه نوش ظهور رُخت به صف ايستاده ايم
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 

 
بر ما بتاب اي جريان زلال کرامت. ميلاد امام حسن (ع) مبارك 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 

 
در ضيافت الهي چهره زيبايت نقاب خلقت را گسست يعني که خداوند به وجود کريمت بندگانش را خواهد نواخت
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 


 
تو مگو ما را بدان شه بار نيست 
با کريمان کارها دشوار نيست 
ميلاد امام حسن(ع) مبارك 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
 
جان به جانان عرض کردن عاشقان را عار نيست 
مفلسان را با کريمان کارها دشوار نيست 
ميلاد امام حسن(ع) مبارك 
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
 
ماه دل آراي نيمه رمضان را، پانزده روز است به انتظار نشسته ايم و به کرامت و مهرباني ‌اش محتاجيم
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂 

 
از حريم فاطمه در نيمه ماه صيام 
چهره ماه حسن تابيد با وجه حسن 
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
 
حَسَن، آينه حُسن خداوندي است؛ تصوير زيبايي خداوند است که در صورت خاکي نقش بسته است
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
 
مجتبي، در آغوش پاک‏ترين مادران عالم چشم به جهان گشود و ميوه قلب رسول اللّه‏ شد
 

 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
 
آمد و کرامت را از پدر آسماني‏اش آموخت و چراغ کرامتش را براي اهل زمين برافروخت
 w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂

نيمه ماه است؛ ماهي که درهاي رحمت بر روي جهانيان گشوده شده است
خدايا! به «کريم اهل بيت» سوگند، سايه کرامت خويش را از ما دريغ مدار! 
 


w w w . n a s r 1 9 . i r
🙂  میلاد کریم اهل بیت مبارک 🙂
 
از بزرگواري کريم اهل بيت عليه‏السلام به دور است که هنگام نياز و حاجت کسي، کرامت خويش بپوشاند و در انعام و اکرام به او بخل ورزد
پس دست التماس ما و دامان کريمانه او! 
 
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)