تاريخ انتشار : 29 آوریل 2012 تعداد بازديد : 4088

 به بهانه روز معلم


جملات قصار استاد مطهری

به بهانه روز معلم

مکتب واقع بين و واقع گراي اسلام ، اقتصاد را زيربنا نمي داند اما نقش اساسي آن را نيز ناديده نمي گيرد .
( ده گفتار / ص ۳۰۹ )
شعر فارسي و نثر فارسي در طول دوازده قرن ، از مضامين قرآن و حديث به شدت متأثر بوده است . اغلب مضامين عالي عرفاني و موعظه اي فارسي ، تحت تأثير قرآن و سنت راه تعالي را طي کرده است .
( مجموعه آثار ، ج ۱۴ / ص ۵۸۱ )
جنبش تنباکو را علماي ايران آغاز کردند و با دخالت زعيم بزرگ مرحوم حاج ميرزا حسن شيرازي به پیروزی نهايي رسيد .
( نهضتهاي اسلامي / ص۵۵ )
بشر امروزي از نظر علمي و فکري پا به جايي نهاده که آهنگ سفر افلاک کرده و سقراطها و افلاطونها بايد افتخار شاگردي اش را بپذيرند اما از نظر روح و خوي و منش ، يک ” زنگي مست تيغ بران به دست ” بيش نيست .
براي يک ملت هيچ موهبتي بالاتر از شخصيت نيست اگر همه مواهب و ابزارهاي زندگي را از ملتي بگيرند و شخصيتش محفوظ باشد غمي نيست .
( سيري در سيره نبوي /ص ۱۴ )
در مقابل قدرت علمي و فني بشر ، هيچ دژ تسخيرناپذيري جز روح و نفس آدمي وجود ندارد .
( سيري در سيره نبوي /ص ۱۳ )
اسلام خود بنيانگذار يک تمدن عظيم است ودر تاريخ افتخارآميز خود دانشگاه ها به وجود آورد ودانشمندان نابغه به جهان تحويل داد و به علم و تمدن کمک فراوان کرد .
( سيري در سيره نبوي /ص۲۰ )
زنده ترين امواج اجتماعي ، امواج و جنبشهاي ديني است ؛ پيوند اين امواج و اين نهضتها با جوهر حيات وفطرت زندگي از هر چيز ديگر اصيل تر است .
( سيري در سيره نبوي / ص ۲۴ )
وقت آن است که غرب مانند همه زمانهاي ديگر با همه تقدمي که در علوم و صنايع دارد فلسفه زندگي را از شرق بياموزد .
( اخلاق جنسي /ص ۲۸ )
اگر روح اجتماعي وجود داشته باشد وجامعه زنده و جاندار باشد بدون شک در آن جامعه همدردي و همکاري وجود دارد .
( حکمتها و اندرزها /ص ۲۲۹ )
شناخت صحيح شرط اول رشد است ؛ بايد ببينيم آيا از وجود امکاناتي که خداوند تبارک و تعالي در اختيار ما قرار داده و سرمايه هايي که در طول تاريخ پيدا کرده ايم آگاهي داريم .
( امدادهاي غيبي در زندگي بشر/ ص ۱۳۵ )
جهان بيني توحيدي کشش و جاذبه دارد ، به انسان نشاط و دلگرمي مي بخشد هدفهايي متعالي و مقدس عرضه مي دارد و افرادي فداکار مي سازد .
( مجموعه آثار، ج۲/ص ۸۴ )
توحيد صدوق خود دريافتي از معرفت است ودر مباحثات آن ، نه به شکل القاء يک سلسله مسائل تعبدي بلکه به صورت القاء يک سلسله بيانات استدلالي روشنگر و ترتيب صغرا و کبراي منطقي بحث شده است .
( مجموع آثار ، ج ۶/ص ۸۸۱ )
انسان يک پايگاه آزاد انديشه دارد که مي تواند به وسيله آن خود را از هر تأثيري مستقل نگه دارد ودر زبان اسلام از آن به “فطرت” تعبير شده است .
زنده ترين امواج اجتماعي ، امواج و جنبشهاي ديني است ؛ پيوند اين امواج و اين نهضتها با جوهر حيات و فطرت زندگي از هر چيز ديگر اصيل تر است .
( وحي و نبوت / ص ۹۸ )
غلط ترين فکر اين است که ما همه اصلاحات جزئي و کلي را از مصلح و ظهور غيبي بخواهيم .
( ياداشتهاي استاد مطهري ، ج۱ /ص ۱۶۹ )
من خودم را شاگرد آقاي مطهري مي دانم ؛ البته بنده پيش استاد مطهري درس نخوانده ام ، اما يکي از عناصري که فکر اسلامي من را پايه گذاري کرده است سخنرانيهاي بيست سال پيش آقاي مطهري است .
( استاد در کلام رهبر / ص ۱۰۱ )
اسلام دشمن بيکاري و بيکارگي است انسان به حکم اين که از جامعه بهره مي برد و به حکم اين که کار بهترين عامل سازنده فرد و اجتماع و بيکاري بزرگترين عامل فساد است بايد کار مفيد انجام دهد .
( وحي و نبوت / ص ۱۱۸ )
اگر دفاع از خود باشد مقدس است و اگر دفاع از ملت باشد مقدستر است چون جنبه شخصي تبديل مي شود به جنبه ملي و گسترش پيدا مي کند .
( جهاد /ص ۷۰ )
رسول خدا با آنکه پيغمبر بود و مردم توقع نداشتند رأي و نظر آنها را بخواهد براي اين که به مردم شخصيت دهد ، همواره با آنان مشورت مي کرد .
( حکمتها و اندرزها /ص ۱۲۰ )
زنان در طول تاريخ تنها مولد و زاينده مردان و پرورش دهنده جسم آنها نبوده اند بلکه الهام بخش و نيرو دهنده و مکمل مردانگي آنها نيز بوده اند .
( آينده انقلاب اسلامي ايران / ص ۲۲۵ )
دموکراسي در اسلام يعني انسانيت رها شده ودر غرب يعني حيوانيت رها شده ؛ بنابراين آزادي و دموکراسي در قاموس اسلام جنبه انساني دارد و در غرب جنبه حيواني .
( آينده انقلاب اسلامي ايران / ص ۲۷۲ )
دشمنان با اين که امام حسن عسکري را سخت تحت تعقيب داشتند و گاهي به زندان مي بردند ، وقتي که با حضرت روبرو مي شدند ، نمي توانستند در مقابل ايشان خضوع نکنند .
( سيري در سيرة ائمه اطهار /ص ۲۱۴ )
بشر در زندگي خاص خود اعم از زندگي فردي و اجتماعي احياناً مشمول لطفها ورحمتهاي خاصي مي شود که او را دستگيري مي کند و از سقوط نجات مي دهند .
( امدادهاي غيبي در زندگي /ص ۷۱ )
آزادي معنوي يعني آزادي فکر از خرافات و اوهام و آزادي اراده از وابستگيهاي حيواني .
( ياددا شتهاي استاد مطهري / ج ۱ / ص ۹۸ )
قرآن مي گويد براي اينکه رعب شما به دل دشمن بيفتد وخيال تجاوز به ساحت شما را در دماغ خود نپرورد، نيرو تهيه کنيد و نيرومند باشيد .
( جهاد/ ص ۲۸ )
اقبال در عين فراگيري علوم و فنون غربي از هر گونه غربگرائي و شيفتگي نسبت به ” ايسم” هاي غربي ، مسلمانان را برحذر مي داشت .
( نهضتهاي اسلامي / ص ۴۸ )
قرآن در پيوند انسان با خدا زيباترين بيانها را آورده است خداي قرآن برخلاف خداي فلاسفه يک موجود خشک و بي روح و بيگانه با بشر نيست ؛ خداي قرآن از رگ انسان به انسان نزديکتر است .
( وحي و نبوت /ص ۹۳ )
براي يک ملت هيچ موهبتي بالاتر از شخصيت نيست اگر همه مواهب و ابزارهاي زندگي را از ملتي بگيرند و شخصيتش محفوظ باشد غمي نيست .
( يادداشتهاي استاد مطهري ، ج۹ /ص ۵۱ )
اگر خداوند به وسيله بعضي از افراد بشر جلو بعضي ديگر را نگيرد خرابي و فساد همه جا را مي گيرد. ارتشي که وظيفه اش جلوگيري از تجاوز است ، وجودش لازم و ضروري است .
( جهاد /ص ۱۶ )
اگر در عرصه خلاقيت و سازندگي ، زمينه را ” انسان ” فرض کنيم هيچ هنرمندي و صنعتگري به پاي پيامبران نمي رسد .
( سيري در سيره نبوي / ص ۱۲ )
در ميان عوامل فساد اخلاق و تضعيف روحيه و در ميان عواملي که در زندگي ايجاد بدبختي وناتواني مي کنند ، چيزي به اندازه تنعم و نازپروردگي مؤثر نيست .
( بيست گفتار /ص ۱۹۳ )
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)