تاريخ انتشار : 10 سپتامبر 2011 تعداد بازديد : 20787

 تأثیر رنگ ها در زندگی


تأ ثیر رنگ ها در زندگی

 

 

 

 

رنگ زمانی ظاهر می شد که فرکانس نوری در محیط متناسب شدت گرفته ومتظاهر گردد رنگ علیرغم  خصوصیات ایجاد انگیزه هوس،شادمانی،ساختاری وحتی تهجمی دارای خصوصیات سوزانده وبرنده نیز هست .

شاید باور کردن این موضوع یک مقدار سخت باشه اما جالب بدونیدکه رنگها با زندگی ما چنان رابطه تنگناتنگی دارند که وجود فیزیکی وروحی انسان ها رابا سایر جزئیات وپدیده های جهان هستی در ارتباط قرار می دهند این ارتباط وتأثیر به حدی زیاد است که گاهی اوقات ما برای بیان احساساتمان از رنگ ها استفاده می کنیم .

انسان ها در رابطه با رنگ ها اشتراک عقیدده ندارند،یعنی هر فردی نسبت به رنگی جاذبه ودافعه خاصی از خود نشان می دهد شاید رنگهایی که برای شما بسیار زیبا و خوشایند هستند ، برای دیگران بی معنی وکم ارزش جلوه کند . واین کاملاً طبیعی است که شما رنگی را بپسندید ویا نپسندید .ومهئتا بحال سؤال هایی در ذهن مان ایجاد شده که تا چه اندازه می توان از رنگها سود جست.

رنگها رامی توان به سه دسته اساسی یا سه گروه تقسیم کرد. نخستین گروه گروه اصلی قرمز ،زرد ،آبی.

گروه دوم همان رنگهایی که از ترکیب گروه اصلی به دست می آیند وگروه سوم نیز از ترکیب رنگهای اصلی با رنگهای نوع دوم حاصل می شود.درادامه به تأثیرات رنگها در ذهن ، روان و محیط فیزیکی اطرافیان اشاره می کنیم. 

 

 

سفید

 

 

نابغه ها بخوانند

رنگ سفید دربنیه تمامی طیفها نهفته و وجود دارد رنگ سفید متظاهر احساسات نبوغ واستعداد های بلقوه فرد بوده ورنگی است که نبوغ وتوانایی های فرد را تقویت نموده وبرای تمامی بنیه رنگها مناسب مناسب تشخیص داده می شود .

برای درمان توسط رنگها بهتر است با این رنگ شروع شود و با این رنگ نیز پایان یابد.

 

سیاه

 

 

رنگ سیاه نیز مانده سفید در تمامی طیفها ی نوری متمرکز  و وجود دارد سیاه در ورای پردهای درهم ریخته و آشفته مخفی گردیده . بسیاری از افراد از رنگ سیاه به عنوان رنگ درمان کننده استفاده       می کنند .

اگر رنگ سیاه درلباسهای مورد استفاده ،به وفور مورد استعمال قرار گیرد ،باعث می گردد فرد دچار افسردگی وآشفتگی روحی گردد . اگر یک زمانی خواستید از رنگ سیاه استفاده کنید حتماً از یک رنگ سفید نیز در کنار آن بهره گیری نمائید.

 

قرمز

 

 

 

شل و ول ها نخوانند

رنگ سرخ بی نهایت روح افزا وجان بخش است .این رنگ به خاطر داشتن خصوصیات خود باعث  می گردد که چاکراها به حرکت بیفتند .

چاکرا ها محل هایی هستندکه در بدن انسان به وفور وجود داشته وانرژی های لازم از طریق آنها وارد بدن شده یا از آن خارج می کردند، ما باید توجه داشته باشیم که این مرکز ونقاط با بدن فیزیکی ما هیچ ارتباطی نداشته وتأثیراتی در حرکات وعملیات فیزیکی ما ندارندوتنها در شرایط تأثیر گذاری ویا تأثیر پذیری روحی ما انسانها کاربرد دارند .

رنگ قرمز به علت داشتن انرژی شدید در خود باعث می گردد که تحریکات و احساسات فیزیکی وعوامل واسباب فیزیکی خود را بیدار سازد وهمین بیداری آنها را به شدت به فعالیت وا می دارد .

اما باید توجه داشت که این رنگ احساسات مربوط به انتقام ،کینه،بی منطقی ،جسارت ، را نیز تهییج می نماید

اگر مقدار رنگ قرمز بیشتر مورد استفاده قرار گیرد منجر به ناملایمات احساسی  و افسردگی های ناپایدار می شود

علاوه بر این باعث افزایش فشار خون در انسان ها نیز می شود

به طور خلاصه رنگ قرمز باعث می شود که حرارت ودمای بدن انسان بیشتر شود وگردش خون وجریان آن را سریعتر می سازد وبرای افرادی که دارای فشار خون پایینی هستند مفید می باشد .

این رنگ در رفع تب شدید بسیار مفید بوده وحالت آرامش بخشی دارد .

 

نارنجی

 

 

پرانرژی ها

این رنگ با مشخصه بسیار شاخص وساده خود ،سمبل نشاط و شادمانی و از طرفی نشانه دانش وآگاهی است . این رنگ احساسات اجتماعی بودن وشدن را افزایش داده وفعالیت های اجتماعی را در افراد تقویت می بخشد .

مؤثر ترین بخش بدن انسان ،سیستم عضلانی وماهیچه های انسان است که به سرعت از این رنگ تأثیر می پذیرد . استفا ده افراتی از رنگ نارنجی سبب نا متعادلی ونا هماهنگی در سیستم عصبی افراد       می شود. توصیه می شود که این رنگ به همراه رنگ سبز یا آبی استفاده شود .

لازم به ذکر است : اگر توجه کنید در بازی فوتبال کمک داوران پرچم نارنجی یا زردی که  در دست دارند اگر بازیکنان فوتبال با عصبانیت به سمت آنها حرکت کنند وبه رأی وحکم آنها معترض شوند آنها پرچم خود را در پشت خود نگه می دارند چون رنگ پرچم کمک داوران باعث بروز خشم بیشتر بازیکنان می شود .

 

سبز

 

 

رنگ دوستی

رنگ سبز یکی از رنگ هایی است که در جهان بیش از بقیه رنگ ها دیده می شود. رنگ سبز حالت آرامش بخشی داد وبه عنوان سمبل شفقت ومهر بانی ومتعادل بودن روح و روان ورفتار به شمار         می رود این رنگ از طرفی دل رحمی ،مهربانی و مودت ودوستی را در انسان ها افزایش می دهد

رنگ سبز روشن که به طیف نوری آبی نزدیکتر است، در بسیاری از در مان ها مفید واقع می شود وبهترین رنگ برای در مان محسو.ب می گردد.

برای همین بیشتر پرچم کشور های صلح طلب دارای چنین رنگی است واگر جامعه ای بیشتر به این رنگ گرایش داشته باشد ،از آرامش وثبات بهتری برخوردار می باشد.

 

 

رنگ آبی نیلی

 

 

این رنگ مهمترین رنگی است که با انرژی خود تمامی بدن را تحت تأثیر خود  قرار داده وآرامش وتسکین لازم را به آن می بخشاید ودر واقع بدن را سر پا قرار می دارد .

 

آبی

کیا گرمشونه

 

 

رنگ آبی حالت خنک کنندگی سیستم انرژی را دارد وبه طور کلی رنگی است که حالت آرام بخشی واستراحت دهندگی را دارد .این رنگ انرژهای موجود در بدن را متعادل ساخته وحالت آنتنی سیتیک (گند زدایی) را در بدن نشان می دهد . این رنگ در انتظام بخشی سیستم تنفسی نیز مفید واقع می شود  از طرفی رنگ آبی باعث می شود که فشار خون بالا کاهش یابد ودر رفع ناراحتی ها و بیماری ها ی گلو وحنجره نیز مفید واقع شود .

زرد

 

 

رنگ کنکوری ها

تأثیر گذارترین نقطه ای که که در بدن انسان می تواند از رنگ زرد متأثر گردد، ذهن آدمی است .

تمامی فعالیت های ذهنی فرد به وسیله نیروی رنگ زرد به حرکت در می آید .

از طرفی برای از بین بردن ناملایمات و یأس وناامیدی رنگ زرد مفید واقع می شود . زیرا نیروی رنگ زرد به فرد امیدواری به زندگی ونیروی زیستن می بخشد .

به وسیله رنگ زرد ، خوش بینی واعتماد به نفس را در خود افزایش می دهد .

 

رنگ آبی آسمانی

این رنگ با میزان استفاده اکسیژن در بدن در ارتباط است . این رنگ به شدت حالت گندزدایی ومیکروب کشی داشته وبدن انسان به کمک این رنگ می تواند تمامی ناراحتی های مربوط به آشفتگی روحی ،ناملایمات روانی ،افسردگی وناراحتی های ذهنی را از بین ببرد.

 

رنگ زرد لیمویی

بابا انیشتین

این رنگ در افزایش قدرت فعالیت های مغزی بسیار مفید است وخصوصیت سرعت بخشی به انتقالات مغزی را دارد .

یعنی این رنگ باعث می شود که فرد آنچه را که فرا گرفته سریعاً حلاجی کرده وتحلیل و تجزیه را انجام دهد و به نتیجه برسد .

همچنین باعث می شود خاطرات خوش گذشته سریعاً یاداوری شود .

 

رنگ زرد طلایی

این رنگ سیستم رفع کدورت وبخشندگی را در وجود آدمی پرورش داده وتقویت می بخشد .

روح آرامش و عفو را در انسان ایجاد می نماید .

 این رنگ نیز مانند رنگ سرخ (قرمز) در انسان هیجان زیادی را ایجاد می نماید

 

رنگ قهوه ای

 

 

احسا ساتی ها

این رنگ فرد را از بسیاری از جهات ومخصوصاً از حیث ذهنی واحسا سی تحت تأثیر قرار می دهد .

این رنگ به وسیله داشتن انرژی خاص خود باعث می شود که انسان تحت تأثیر آن قرار گرفته و فردی اجتماعی شود وبینش و رفتار فرد را در قبال جامعه متعادل می نماید .


 

در اینجا ما به خواص تعدادی از رنگ ها که روانشناسان به آنها دست یافته بودند اشاره کردیم ، در اینجا به این نکته باید توجه داشت که این تأثیرات به صورت نسخه نبوده و فقط یکسری نتایج رواشناسی می باشد  که می توان از آنها برای ایجاد فضا ی مناسب در محیط مطالعه ،ورزش ویا ایجاد احساسات بهتر برای فعالیت های ذهنی و ابتکار بهره جست.
همچنین بخوانید
ویژه های سایت
آخرین مطالب
هدیه ای ماندگار و اصیل


جهت افزایش کیفیت مطالب لطفا دیدگاه خود را در خصوص این مطلب بیان کنید.

( الزامي ) (الزامي)


  1. این همان امام است که در کالبد امام خامنه ای متجلی شده است . آری جان ما در دستان خداست و دستان خدا برای اشاعه دین خدا بر روی زمین در آستین ولایت محکم و مقتدر ایستاده است . شرط ایجاد کشور های متحد اسلامی گوش به فرمان رهبری همچون امام خامنه ای است و این یعنی خاری بزرگ در چشم شیاطین بزرگ از جمله آمریکا .

  2. سما گفت:

    خوب بود ولی جزئیات بیشتری داشته باشه بهتره.